Wachttijd

HOME | PRIJZEN | BESCHIKBAAR | VRAGEN

 
 

Een veel gestelde en in principe voor de hand liggende vraag die wij regelmatig gesteld krijgen is:

Wat is de wachttijd als ik een vogel bij u reserveer?

Op diverse pagina’s op deze website kunt u daarop het antwoord tot in detail vinden, maar hier ter verduidelijking nog even alles op een rij. In principe zijn wachttijden mogelijk van enkele weken tot enkele jaren van reservering tot overdracht afhankelijk van hieronder nader uitgelegde factoren.

We hanteren voor te reserveren vogels 3 verschillende statussen om aan te geven in welk stadium een vogel zich bevind, waarmee door ons wordt gekweekt, of liever gezegd waarvan wij een koppeltje houden, waaruit jongen zouden kunnen voortkomen. Immers houden van kromsnavels is de hobby, dat er nageslacht uit voort kan komen, is een soort ‘kroon op het werk’.
In de leden website waar alle info m.b.t. de reeds gereserveerde vogels is te vinden voor iedereen die een vogel heeft gereserveerd, hanteren we meer statussen gebaseerd op de ontwikkelingsfase van elke individuele vogel.

Iedereen die van ongeacht welke soort vogel een (broed) koppel houd, maakt in principe kans op nageslacht. Het onlosmakelijke gevolg daarvan is dat men vervolgens ‘iets moet’ met dit nageslacht, want alle jonge vogels zelf houden, is voor vrijwel niemand een optie. Immers 1 nestje bevat gemiddeld 3 tot 6 jongen, waardoor de veelal beperkte ruimte die men in Nederland heeft als hobby dierenliefhebber snel gevuld is. Bovendien is het zeer ongewenst dat vogels uit 1 nest een koppel zouden vormen, inteelt heet dat.

Dit gezegd hebbende kom ik terug op het woord wachttijd.
De gemiddelde ‘wachttijd’ waarin een kweker het geduld moet opbrengen zijn koppels de best mogelijke top verzorging te geven, zodat er hopelijk nageslacht zal volgen ( altijd maar afwachten) ligt rond de 3 tot 6 jaar bij een nieuw gevormd jong koppel. Ten eerste zijn kromsnavels pas bij volwassenheid broedrijp. Hoe groter de vogel hoe hoger deze leeftijd. Bij de grijze roodstaart is dat ongeveer 5 jaar oud. Dit betekend niet automatisch dat er op 5 jarige leeftijd van een koppel dus jongen gaan volgen. Daar komt heel wat meer bij kijken, zoals de juiste huisvesting, voeding en overige verzorging.

Gedetailleerde info over het leven van een kromsnavel liefhebber leest u elders op deze site. Er zijn ook van anderen in Nederland een aantal goede boeken over verschenen.
Op de actuele overzichtspagina waar de vogels staan vermeld waarmee we kweken, vind u achter elke soort exact of er eitjes zijn, jongen of niets.
Er staat dus vermeld hoeveel eitjes of jongen totaal, hoeveel beschikbaar en wanneer deze geboren of gelegd zijn. Dat geeft de eerste indicatie m.b.t. de wachttijd waarover de vragen worden gesteld, namelijk de tussenliggende periode van het moment van reservering tot aan de overdracht.
Vanzelfsprekend is die tijd langer bij de status ‘eitje’ dan bij de status ‘jong’.
Is er helemaal geen vermelding dan kan en desgewenst wel reserveren, maar is op dat moment dus niets bekend over wanneer er een jong geboren gaat worden, laat staan wanneer deze overgedragen zal kunnen worden. Wie direct een vogel in handen wil hebben, is overigens sowieso bij ons aan het verkeerde adres, omdat de meeste vogels al ruim voordat ze door ons in huis tot gezelschapsdier worden gesocialiseerd, gereserveerd zijn.

Elke reservering wordt door ons beschouwd als een serieuze overeenkomst welke tot in detail schriftelijk is vastgelegd. Iedereen ontvangt deze na het aanvragen van een reservering, voordat er dus betaald is. De daarin opgenomen voorwaarden vind u ook op de site onder ‘algemene voorwaarden’. Zonder hier door het verrichten van meerdere handelingen zich 100% mee akkoord te verklaren, is het plaatsen van een reservering niet mogelijk. Aanvragen kan altijd, activering uitsluitend na onze handmatige goedkeuring.

De vraag ‘Wat is de wachttijd als ik een vogel bij u reserveer?’ kan dus niet zomaar worden beantwoord, omdat dit geheel afhankelijk is van verschillende factoren.

Allereerst de status van de vogel op het moment van reservering, het verloop van de ontwikkeling v/d vogel bij de ouder vogels, de gezondheid van de vogel en vervolgens voor een zeer groot deel hoe de vogel, nadat deze volledig door de ouders tot zelfstandig dier is opgevoed, reageert op de verandering van volière naar woonkamer en de daar volgende socialisatietraining.

Sinds het wettelijke verbod op hand opfok in 2013 kan in elk geval worden vastgesteld dat het legaal tot huisdier socialiseren van een kromsnavel doorgaans vele malen meer tijd in beslag neemt dan voorheen tijdens de hand opfok methode het geval was. Nam men de opvoeding vroeger over vanaf een levensfase waarin het jonge dier nog geheel van de ouders afhankelijk was, nu dient het jonge dier geheel NIET meer afhankelijk te zijn alvorens überhaupt mag worden gestart met socialisatietraining gescheiden van de ouder vogels.
Verder is wachttijd ook afhankelijk van hoeveel koppels wij hebben, hoe zeldzaam de soort is die u reserveert en of het een mutatie betreft die meer of minder vaak voorkomt. Deze gegevens vind u altijd op de pagina van de soort waar u reserveert.
Heeft u specifieke vragen hieromtrent laat het aub even weten via het contact formulier.


 

 
 
 
 

 

 

©® tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC

 

<