" Wat Kost Een Vogel?"

HOME | PRIJZEN | RESERVEREN | ACTUEEL AANBOD | MEER

NIEUWE VOGELS GEBOREN 2020: *** KLIK HIER! ***

Prijsberekening Gebaseerd op 2 Factoren

 

1. Het Socialisatie Proces: in de privé sfeer wonen de vogels 24/7 samen met ons, totdat zij volledig tot volwaardig huisdier zijn gesocialiseerd/opgevoed en klaar voor de nieuwe levensfase bij de definitieve eigenaar vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Deskundige Socialisatie met de mens, andere huisdieren en zijn dagelijks leven, het werk en de tijd die dat gekost heeft, is dus factor 1. *
 

2. De Kweek: en de algemeen geldende prijzen n.a.v. zeldzaamheid, moeilijkheidsgraad van kweken en verzorging. Inbegrepen o.a. het samenstellen van een goed koppel, de jarenlange verzorging en daarmee gepaard gaande 'wachttijden', totdat er jongen worden voortgebracht van gemiddeld 5 jaar.

Voorbeeld: grijze roodstaart: basisprijs: 463,50 (kweek, voeding, verzorging, cites, gezondheidstest, dna test inc. officiële certificaten, onkosten enz) + deskundige socialisatie tot volwaardig huisdier ongeacht noodzakelijke duur: (min.8 weken werk a 8,28 per dag) 463,50 = 927,- **

* vroegtijdige overname voordat een vogel zelfstandig is nooit mogelijk, dus niet discutabel en wij nemen geen vogels van derden aan ter socialisatie o.a. vanwege risico op overbezetting.

** Rekent u bij reservering het totaal af dan geven we altijd een administratieve korting. In dit voorbeeld betaald u dan eenmalig slechts 877,- i.p.v. 927,-.

 

Kweken + Socialiseren = 2

Velen die onze videos op Youtube hebben bekeken worden al snel enthousiast en willen ook even zo'n vogel in huis halen, totdat men zich gaat realiseren wat er vooraf gegaan is aan het moment van de video opname die laat zien hoe zelfs een klein kind 'alles met onze tamme vogels kan doen.'

Voor niets gaat de zon op en zonder actie geen beloning. Zonder intensieve opvoeding, socialisatie en training (in die volgorde dus) ook zeker GEEN papegaai of parkiet als huisdier. Geen enkele kromsnavel wordt tam geboren, laat staan als 'huisdier'. In tegenstelling tot gedomesticeerde dieren, zoals hond, kat, cavia en konijn is een papegaai of parkiet gewoon een WILD dier. Dat betekend o.a. NIET gewend noch aangepast om als huisdier te KUNNEN leven.

Mag men daarom geen papegaai of parkiet als huisdier houden? Onzin, mits men de dieren daar deskundig op voorbereid en zelf in staat is ze even deskundig levenslang als zodanig te houden en dus te verzorgen. Keer op keer is gebleken dat kromsnavels meer dan voldoende intelligentie bezitten om te kunnen leren. Een Grijze Roodstaart papegaai bezit zelfs cognitieve vermogens die groter zijn dan die van een gorilla! Dat zeg ik niet, dat zegt het wetenschappelijk onderzoeks resultaat van de afgelopen 40 jaar!
Zie o.a.:
http://alexfoundation.org/

ECHTER, een kind van 5 dat nooit iets wordt geleerd, zal zich ook niet gedragen, laat staan iets kunnen presteren!

 

Grofweg moeten we een scheiding maken tussen het kweken van vogels en het tam maken. Dit zijn twee totaal verschillende processen met elk hun geheel eigen specialismen en bijzonderheden.

Een te berekenen prijs voor een vogel wordt voor een groot deel bepaald door het al dan niet tam zijn van de vogel op het moment van aankoop/verkoop.
 

Elke prijs die wij hanteren is altijd onderverdeeld in een gedeelte voor:

1. de socialisatie en opvoeding vanaf in huis

2. de vogel zelf, kweek, verzorging, voeding, huisvesting en klimaatbeheersing

Vaak hoort daar een derde en vierde deel bij:

3. Gezondheids onderzoek t.b.v. officieel Certificaat/Gezondheidsverklaring

4. DNA geslachts onderzoek t.b.v. officieel DNA Geslachts Certificaat

 

Als voorbeeld nemen we weer even
de Congo Grijze Roodstaart:

Bij een leeftijd die gemiddeld ligt tussen de 12 en 20 weken, nemen we de opvoeding over van de ouder vogels indein daar een noodzaak voor is.
De baby vogel, of het kuiken, komt in dat geval bij ons direct in een couveuse waarin volledige klimaatbeheersing wordt gewaarborgt. De omstandigheden uit het nest worden hierin nagebootst en zelfs geperfectioneerd. In alle andere gevallen wordt al begonnen met het socialisatie proces wanneer de vogel zich nog in de voliere bij de ouders bevind.

Vanaf het moment dat de vogel in huis is, berekenen wij 8,28 per dag dat de vogel door ons wordt verzorgt.
De praktijk heeft geleerd dat de grijze roodstaart volledig is aangepast aan het samen leven met mensen op een verantwoorde en succesvolle manier na een intensieve opvoedings- en socialisatie periode. Deze periode is in duur geheel afhankelijk van hoe elke individuele vogel er op reageert. Hoe langer we nu werken zonder hand opfok hoe meer duidelijk wordt dat er zeer veel tijd gemoeid is met het socialiseren van een door ouder vogels eerst tot zelfstandigheid gebrachte vogel. 8 weken is niet meer dan een leidraad die gehanteerd wordt. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn, wanneer een vogel bijvoorbeeld niet (voldoende) door de ouders wordt verzorgt om in leven te kunnen blijven, deze alsnog met de hand verder groot te brengen tot zelfstandigheid. De wet voorziet hierin mits dit aantoonbaar is. Hierbij wordt het proces tot aan de overdracht meestal aanzienlijk bespoedigd.

Omdat het meestal wel goed gaat en de jonge vogels op het juiste moment de ouders kunnen verlaten, hebben we een termijn van gemiddeld 8 weken vastgesteld, om wat berekeningen te kunnen maken, waardoor u als potentiele nieuwe papegaaien eigenaar een beetje een beeld krijgt van wat u moet verwachten. Ook al blijkt dat we bijvoorbeeld wel 10 of 20 weken bezig zijn, je betaald altijd slechts het vastgestelde bedrag voor max. 8 weken.

Voorbeeld grijze roodstaart:

basisprijs: 463,50 (kweek, voeding, verzorging, cites, gezondheidstest, dna test inc. officiële certificaten, onkosten enz) + deskundige socialisatie tot volwaardig huisdier ongeacht noodzakelijke duur: (min.8 weken werk a 8,28 per dag) 463,50 = 927,- **

* vroegtijdige overname voordat een vogel zelfstandig is nooit mogelijk, dus niet discutabel en wij nemen geen vogels van derden aan ter socialisatie o.a. vanwege risico op overbezetting.

** Rekent u bij reservering het totaal af dan geven we altijd een administratieve korting. In dit voorbeeld betaald u dan eenmalig slechts 877,- i.p.v. 927,-.

Wat doen we dan precies?

Hierover vertel ik meer elders op deze website, maar om een kleine indruk te geven van de inmiddels 'oude methode' welke per 2014 officiëel vervangen is door de 'nieuwe methode':

1. 8 x per dag voeren indien noodzakelijk bij 'door ouders verwaarloosde vogel', afbouwen totdat de vogel zelfstandig eet.

2. de couveuse, latere opfok kooi continue brandschoon houden

3. couveuse op temp. houden, 36 graden 24/7 gedurende de tijd dat de vogel zichzelf niet voldoende warm kan houden door gebrek aan volgroeide veren. ( a 100 watt/220V)*

4. knuffel aandacht, voor en na elke voeding wordt intensief tijd besteed met elke individuele vogel, sociaal contact en het begin van aanleren van basis vaardigeheden die het dier tijdens een leven als huisdier nodig zal hebben.

5. naarmate de vogel fysiek zich ontwikkeld, wordt hij mentaal ook 'groter'. Geleidelijk brengen we nog meer tijd door met de vogel met het doen van spelletjes, eenvoudige oefeningen

6. Zodra er een goede vertrouwensband zichtbaar is, starten we voorzichtig met wat genoemd wordt het 'conditioneren'. We leren de vogel dat hij kan leren. Hierbij komt het aspect van beloning en 'positive reinforcement' aan de orde.

7. Zodra de vogel er fysiek aan toe is worden er medische testen gedaan t.b.v. de Officiele Gezondheids- en DNA Geslachts Certificaten via de gespecialiseerde vogelarts. Ook dit is bij de prijs inbegrepen.

 

Er zijn nog een aantal fases die aan bod komen, voordat de vogel klaar is voor vertrek, maar het voert te veel in details om dit hier op de prijsuitleg pagina te beschrijven.

Ook zijn er een aantal íngrediënten die wij gebruiken tijdens het proces van socialisatie die een deel van het 'geheim van ons succes' uitmaken. Deze ga ik hier dan ook niet verklappen!

In elk geval is de in het voorbeeld hierboven gebruikte 8,28 per dag meer een symbolische blijk van waardering voor de inzet dan dat het als serieuze vergoeding voor de geinvesteerde tijd kan worden beschouwd, dat zult u begrijpen.

57,- per week komt dus uiteindelijk na het minimum van 8 weken (meestal 12 en meer) dat noodzakelijk is bij de grijze roodstaart op de som zoals hierboven aangegeven. Even iets anders dan een bezoekje aan bepaalde papegaaien gedrags therapeuten die voor een consult van amper 1 uur al 150,- euro in rekening brengen. Hoeveel denkt u dat u bespaart met een deskundig gesocialiseerde vogel zonder gedragsproblemen?

Eenmaal begonnen met de socialisatie betekent dit o.a. ook dat we de jonge vogel nooit meer kunnen terugplaatsen bij de ouders. Meestal al na een dag zou dit fataal kunnen aflopen. Daarom zijn wij als opvoeders en u later als verzorger 100% verantwoordelijk voor het welzijn van elke papegaai en parkiet die met de hand wordt grootgebracht met als bestemming huisdier. Het plaatsen van een reservering, zien wij dus als een officiele opdracht voor het tot huisdier socialiseren van die betreffende vogel met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden.

 

De te Verlenen Dienst | Nieuwe Methode

Nu duidelijk is dat de uiteindelijke prijs die we vragen voor een Tamme Vogel bestaat uit meerdere onderdelen, zal ook duidelijk geworden zijn dat op het moment dat de gevraagde aanbetaling door ons is ontvangen de reservering pas definitief is.

Elke reservering betekent voor ons namelijk vanaf juli 2014 direct minimaal 12 weken werk bij een parkiet en minimaal 16 weken werk bij een papegaai, nog afgezien van alle tijd die gemoeid is met administratie en correspondentie. Elke vogel wordt door de ouder vogels volledig tot zelfstandigheid opgevoed. Pas nadat het dier is uitgevlogen en dus ook zelfstandig kan overleven, starten wij met juist hierdoor veel moeilijker geworden proces van socialisatie tot huisdier. Dit omdat het met de hand grootbrengen van een parkiet of papegaai als enige land ter wereld in Nederland verboden is.

 

Reserveren en Annuleren

Enige tijd terug hielden we de mogelijkheid open een gedane reservering door de 'klant' te laten annuleren, nadat de aanbetaling door ons was ontvangen, waarbij in sommige gevallen dit voorschot zou kunnen worden geretourneerd. Vanaf 1 september 2012 wordt echter in geen enkel geval meer een ontvangen voorschot geretourneerd, omdat u met het plaatsen van een reservering ons de opdracht geeft een onomkeerbare taak uit te voeren.

Immers boeken we een vakantie in een hotel en komen we niet opdagen dan dient alsnog de volledige reissom betaald te worden. Een hoteleigenaar heeft onkosten gemaakt. Wij maken ook onkosten, maar zijn bovendien verplicht een eenmaal gestart socialisatie traject altijd af te ronden. De klant kan wel een opdracht annuleren, maar wij kunnen niet halverwege tegen een papegaai zeggen; "nu zoek je het verder maar zelf uit wij bemoeien os niet meer met je want ze komen je toch niet meer ophalen". In tegendeel kost het ons veel extra werk in zo'n geval alsnog een geschikte nieuwe plek te vinden voor de vogel die straks overgedragen zal moeten worden.

Dit voorkomt ontzettend veel extra werk, scheve gezichten, onbegrip van potentiële klanten die eerst een vogel als 'beschikbaar' zien staan, vervolgens als 'gereserveerd' en daarna weer als 'beschikbaar'.

Het geeft ons enigzins de gelegenheid, ook financieel m.b.t. o.a. nieuwe te maken advertentiekosten en stagnatie van het werk door overbezetting, opnieuw een geschikte kandidaat te vinden voor de inmiddels onvermijdelijk als huisdier gesocialiseerde papegaai of parkiet.

Gelukkig komt het gemiddeld maar zelden voor dat men, nadat een reservering definitief is toch wil annuleren, maar het bezorgt ons altijd ontzettend veel extra werk en we zien ons dus genoodzaakt dit uit te sluiten.

Iedereen die serieus van plan is een echt deskundig gesocialiseerde tamme vogel in huis te halen, doet dit allereerst niet voor een paar weken, maar voor zolang als men redelijkerwijs mag verwachten dat de vogel leeft. Zo hebben we vogels met een levensverwachting vanaf 15 jaar tot 65 jaar en soms langer. De beslissing om een vogel te reserveren is er dus een voor de komende minstens 15 a 20 jaar, waardoor we er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat men dit weloverwogen doet.

Met het reserveren van een kromsnavel maak je dus een beslssing waar je de komende gemiddeld 25 tot 100 jaar verantwoordelijk voor bent!

Omdat het voor ons ondoenlijk is om iedereen volledig te 'screenen' om te ontdekken of hij of zij wel geschikt is om een kromsnavel als huisdier te houden en we bovendien iedereen vanaf 18 jaar in staat achten dit voor zichzelf te kunnen beslissen, gaan we er dus van uit dat u een weloverwogen beslissing heeft genomen met het plaatsen van een reservering.

 

Hoe weet ik of een Kromsnavel
voor mij het juiste huisdier is?

Zelfs zonder dat hiervoor bij elke reservering een verkoopovereenkomst zou zijn opgesteld, denk ik dat ieder redelijk mens begrijpt dat wanneer iemand eenmaal besloten heeft een van onze vogels in huis te willen nemen en deze dus reserveerd, er vanuit gaat dat hij of zij de vogel ook daadwerkelijk na de socialisatie periode komt ophalen.

Zou men daarover twijfelen dan is reserveren uiteraard zinloos te meer omdat we juist vantevoren via onze website en verschillende uitgebreide workshops en cursussen online en offline alle mogelijke informatie VOORAF verstrekken die maar denkbaar is.

Anders gezegd: wanneer je na het lezen en bekijken van de vele video's nog steeds een papegaai in huis wilt halen, ben je vast en zeker een echte serieuze liefhebber. Daar gaan wij dan ook in elk geval van uit.

Naast alle zeer uitgebreide gratis info op deze website, geven we een leerzame gids uit met gratis dvd, waarin je ontdekt waarom welke vogel bij jou past, of juist niet: Lees Verder ...

 

 

Conclusie:

Bij een reservering van de Grijze Roodstaart,
betaald u eerst 50% van het totaalbedrag van 927,-
t.b.v. de opvoeding en socialisatie a 463,50, zoals uitgelegd in dit voorbeeld.

Het restant betaald u dan pas wanneer u de vogel ophaalt, nadat deze door ons
als 'klaar voor vertrek' wordt aangemerkt.

Dit ophalen dient overigens binnen 10 dagen na de melding 'klaar voor vertrek' te gebeuren, omdat de vogel dan ook echt toe is aan de definitieve plek bij de nieuwe verzorger. Zou hij langer bij ons blijven dan is dat niet alleen ten nadele van de ontwikkeling van het jonge dier, maar ook ten nadele van ons werk m.b.t. het socialiseren. Meestal is er na een periode van socialisatie weer een andere jonge papegaai waar we alle tijd aan moeten besteden, waardoor e.e.a. binnen ons toch al drukke gezinsleven zou stagneren.

Voor de oplettende lezer is het nu ook duidelijk dat we met 463,50 voor een grijze roodstaart meteen de goedkoopste van de Benelux zijn, misschien zelfs wel van Europa.

Tel daarbij op de uiterst deskundige socialisatie die u in dit geval nooit meer dan 463,50 kost en ook nog de Officiële Certificaten voor gezondheid en geslacht die altijd inclusief zijn, dan is 927,- voor een Grijze Roodstaart waar u direct een maximaal tam en schitterend huisdier aan heeft, zonder extra kosten voor gedragsproblemen, dierenarts etc beslist een geringe investering waar u gemiddeld 60 jaar lang, maar vaak langer bij goede verzorging, ontzettend veel plezier aan beleeft.

KORTING

Genoemde prijzen zijn altijd exclusief kortingen, tenzij anders vermeld. Het is namelijk in de meeste gevallen mogelijk gebruik te maken van onze speciale 'koppel korting' bij het gelijktijdig reserveren van 2 of meer vogels. Het zelfde geld voor het afrekenen van het totaalbedrag bij reservering i.p.v. een aanbetaling. U ontvangt dan altijd een extra administratieve korting.

Vraag ons niet om prijsvermindering, want als u dit niet kunt betalen, kunt u ook geen papegaai onderhouden gedurende heel zijn leven en is 'er niet aan beginnen' het beste advies.
Immers 1 bezoek aan de vogelarts in 30 jaar kan al meer dan de aanschafprijs van de vogel bedragen.

Lees verder onze voorwaarden.

 

 

Het Kweken

Om u een kleine indruk te geven wat er zoal bij komt kijken bij het kweken van verschillende kromsnavels:

Tochtvrije huisvesting van de kweekkoppels, zowel in binnen als buitenverblijf. Aluminium is naast Roestvrijstaal oa. een van de veel gebruikte bouwmaterialen bij dierverblijven, omdat het beperkt onderhoud nodig heeft en erg duurzaam is. Trespa gebruiken we voor de wanden en polycarbonaat voor het dak over de volieres. Nadeel is echter dat de aanschaf kosten van deze materialen vrij hoog zijn.

Klimaat beheersing, de meeste door ons gekweekte vogels komen oorspronkelijk uit landen met een tropisch-sub tropisch klimaat. Al zijn ze door de jaren heen geacclimatiseerd, een constante temperatuur rond de 20C a 25C is noodzakelijk, in elk geval om ze aan het broeden te krijgen voor het broeden.

 

Energie

Wij kiezen bewust voor groene energie en passen diverse energie besparende methodes toe. Te denken valt aan led verlichting, spaarlampen, tijdklokken, goede isolatie en thermostaten in couveuses en kweekruimtes. Het energieverbuik van een serieuze hobbykweker wordt meestal zwaar onderschat. Graag wil ik u op deze  pagina wat inzicht geven in er zoals aan energiekosten door ons betaald moet worden om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de door u gereserveerde baby vogel gezond en wel ter wereld komt en vervolgens op een verantwoorde manier opgroeit.

We hoeven hier denk ik niet uit te wijden over energie prijzen. Dat het niet goedkoop is een al dan niet grote ruimte jaar in jaar uit 24/7 op een voor exotische vogels noodzakelijke temperatuur rond de 20C te houden mag duidelijk zijn. Om maar te zwijgen van het 24/7 op temperatuur houden van couveuses waar 36C vereist is. Ook het verwarmen van kweekruimtes tijdens de winter periodes is van cruciaal belang. Koppels die soms eitjes leggen in de winter waar de temperatuur plotseling rond het vriespunt kan komen hebben een probleem als we de ruimte niet zouden verwarmen. Eitjes en/of jongen sterven af wanneer ze te zeer afkoelen op het moment dat de vogels even niet op de eitjes of jongen zitten, bijvoorbeeld omdat ze zelf moeten eten.

Voor het in noodsituaties (die vaker voorkomen dan men als leek verwacht) met de hand groot brengen van baby vogels is zelfs een speciale couveuse vereist die continu op een temperatuur tussen de 30C en 37C gehouden dient te worden afhankelijk van de vogel soort en leeftijd.

Dit soms maandenlang achter elkaar 24/7 totdat de betreffende vogel(s) voldoende in de veren zitten, zodat zijn zichzelf warm kunnen houden en dus geen energie meer zouden verliezen aan warm blijven die ze eigenlijk moeten aanwenden om te groeien.

 

 

Ook licht valt onder klimaatbeheersing.
Vogels hebben natuurlijk zonlicht nodig, omdat dit o.a. zorgt voor de productie van vitamine D. In onze vogelverblijven branden dus zomer- en winterafhankelijk speciale voor dit doel ontwikkelde UV lampen. Volgens vooraf ingestelde tijden schakelt het licht automatisch aan en uit, maar een gemiddelde van 7 branduren per dag 365 dagen per jaar wordt snel bereikt.

Schone lucht is essentieel ter voorkoming van vele ziektes die zich via verontreinigde lucht verspreiden. De enrome hoeveelheden fijnstof die exotische vogels dagelijks produceren moeten continu 24/7 worden gefiltert, wil men de gezondheid van zowel de dieren als zichzelf beschremen. Het inademen van fijnstof brengt onze eigen gezondheid al ernstige schade toe, laat staan die van onze vogels, waarbij de longen nog vele malen gevoeliger zijn dan die van de mens.

Het op hoog kwaliteitsniveau filteren van de lucht, zowel in onze kweeklruimtes, couveuses als in onze privé woonomgeving waarin de jonge papegaaien en parkieten worden gesocialiseerd is een cruciaal onderdeel van alles wat we doen om uiteindelijk de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen leveren: kerngezonden vogels in topconditie.

Om een hoge luchtkwaliteit te waarborgen, gebruiken wij in alle genoemde ruimtes ionisatoren. Dit zijn eletronische apparaten die er voor zorgen dat er nagenoeg geen zwevend stof meer in de lucht aanwezig is. Hierdoor kan het dus ook niet worden ingeademd. Daarnaast wordt de lucht door hepa filters gezogen en langs speiclae UV lampen gestuurd die een bacterie dodende werking hebben.

Dit alles bij elkaar resulteerde bijvoorbeeld in 2015 weer in een electriciteits rekening die men met een hoofdletter U aanspreekt, te weten een BIJBETALING van maar liefst 985,67!

Voor wie nog denkt dat ik overdrijf of sprookjes vertel, vind u hier een scan van de jaarafrekening 2015 eletriciteit (gas NIET inbegrepen!) klik hier

 

 

 

Voeding

 

alleen het beste voer is goed genoeg om de vogels in top conditie te houden voor, tijdens en na het broedseizoen

extra vitaminen, mineralen en overige toevoegingen ter voorkoming van ziektes

ontwormings kuur voor elke jonge vogel. Preventief wordt elke vogel met een herhaalde anti wormkuur behandeld.

verzorgingsmaterialen als, bodembedekking die bij ons regelmatig vernieuwd wordt, zodat vogels niet voedsel zoeken tussen hun eigen uitwerpselen

dagelijkse hygiëne is van levensbelang, dus schoonhouden van de verblijven; voer en drinkbakken dagelijks reinigen, maar ook uitwerpselen van stokken, bodem etc. verwijderen. Naast dat degene van wie wij onze ruimte om te kweken huren in de overeenkomst heeft gezet dat er geen derden het terrein mee op genomen mogen worden, is dat voor ons een bijkomend voordeel. Behalve dat het veel te tijdrovend zou zijn steeds met anderen een bezoek te brengen aan de kweekruimtes welke bij ons op ong. 14 km staan, kunnen we op die manier het risico van ziekteverwekkers van buitenaf tot een minimum beperken.

 

 

aandacht en liefde is een element dat zelden genoemd wordt helaas, maar van even groot belang zo niet van groter belang dan de materiële kant van zaak. De gemiddelde vogel is een gevoelig, intelligent en sociaal dier wat met respect en gevoel behandeld dient te worden.

Onvoorziene omstandigheden. Niet altijd gaat alles zoals we willen met de vogels. Ook zij worden wel eens ziek, of er is iets mis met een jong. Ook dit kan veel tijd en energie van de kweker eisen om nog maar te zwijgen van de kosten van eventueel noodzakelijk dierenarts bezoek.

Het mooie van dit alles is dat de niet-materiële investering in de vogel vrijwel direct wordt 'terugverdient' doordat het zich uit in het gedrag van de vogel in zijn reactie op ons eigen gedrag. Zeker op lange termijn wanneer de vogel volwassen wordt, zal blijken hoe deze in zijn jonge jaren is 'opgevoed'. Net mensen!

Hier valt heel veel over te zeggen, maar wellicht schrijven we daar nog eens een boek over!

 

 

Socialisatie en prijsberekening

Wie kweekt met papegaaien of parkieten komt onherroepelijk voor het feit te staan dat lang niet alle koppels die eitjes leggen ook daadwerkelijk hun jongen op verantwoorde wijze grootbrengen. Niet zelden moet worden ingegrepen door de kweker om het leven van jongen of soms zelfs de ouders te redden.

De oorzaken hiervan kunnen verschillen en zijn niet altijd helemaal duidelijk. Voor veel kwekers zal het herkenbaar zijn dat soms zonder enige aanleiding de ouder vogels stoppen met voeren of zelfs hun jongen doden. Je probeert dan al het mogelijke om te achterhalen wat de oorzaak van dit drama kan zijn geweest, maar komt daar beslist niet altijd achter.

Het kan de ene keer goed gaan en de volgende keer niet. Het blijft dus altijd een intensieve samenwerking tussen kweker en broedkoppel.

Het kan dus voorkomen, zelfs vaker dan de meeste mensen zich realiseren dat hand opfok van een kuiken absolute noodzaak is om het dier in leven te houden of zelfs om de ouders in leven te houden, wanneer er sprake is van ziekte, zwakte of te veel jongen.

De eerste handopfok begint met 5 tot 8 maal per dag voeden.
In het begin is het een heel gedoe de vogel te leren van een lepeltje te eten. Deze is immers gewent het voedsel door de ouders zowat in de krop geduwd te krijgen.
Soms gaan er wat dagen over heen voordat de vogel dit doorheeft en langzaam leert hoe hij van de lepel moet eten.

De eerste week zijn we dus langer met de vogel bezig. De weken daarna zal dit qua voeren geleidelijk afnemen.
Na het voeren, zetten we de vogel niet zomaar terug in de bak, maar heel belangrijk is dat deze nog wat aandacht en gezelschap krijgt om zich volledig veilig te leren voelen bij mensen en niet alleen vanwege voeding zich op ons aangewezen weet.

De vogel die wel deze aandacht krijgt, zal zich beslist anders ontwikkelen en gaan gedragen dan een vogel die alleen maar met de hand gevoerd wordt en daarna weer alleen gelaten wordt. Eenvoudig te concluderen nietwaar?

 

Laten we nog eens een reken sommetje maken adhv
eventueel noodzakelijke hand opfok methode:

Zeg dat een valkparkiet in het begin inclusief het voeren gemiddeld zo'n 4 uurtjes tijd per dag van ons vergt. Na de eerste week zal het iets afnemen en totaal zijn we per vogel meestal 8 weken bezig met voeren todat ze helemaal zelfstandig kunnen eten.
Stel dat we dan uitkomen op een gemiddelde van 3 uur per dag per vogel gedurende 8 weken.

Dat is dus 8 weken x 7 dagen = 56 dagen x 3 uur = 168 uur werk per vogel, voordat deze zelfstandig is en volledig gewend aan de menselijke omgeving.

Hierbij gaan we er van uit dat alles goed gaat. Het komt ook voor dat een vogel vanwege iets langzamere ontwikkeling of achterstand vanuit het nest zich niet helemaal goed ontwikkeld. Met extra zorg en aandacht komt het in de meeste gevallen helemaal goed, maar dat betekend dus flink extra tijd.

Een kilo babyvogelvoeding kost 17,- euro en zo'n krijsend babyvalkje lust er echt wel pap van!
De eerste weken is het van levensbelang dat de baby vogel in een constante omgevingstemperatuur is van ten minste 30 C. Dat betekend ongeveer een 100 watt lamp dag en nacht continu laten branden gedurende minimaal 3 weken.
Aangezien bij ons na die 3 weken durende warme periodes, meteen het volgende nestje staat te trappelen, branden onze warmte lampen dus vrijwel continu.

Als we nu eens energie kosten, voeding en huisvesting achterwege laten in onze berekening.

Dan blijft het gegeven van 168 uur per vogel op basis van een valkparkiet staan.

Bij grotere kromsnavels is dit nog veel meer aangezien deze langzamer groeien en volwassen worden. Bij een Grijze Roodstaart kun je dit aantal uren zomaar verdubbelen. De Aratinga's zitten daar ergens tussen in.

Neem nu nog eens onze prijs van slechts 87,- euro voor een volledig tamme en zelfstandige jonge valkparkiet onder de loep.

87,- euro gedeeld door 168 uur komt dan neer op 0,52 per uur of  €1,50 per dag.
En dan zijn er nog mensen die het duur vinden!

Duur voor een ontzettend levendig, sociaal en gezellig huisdier waar u bij goede zorg zeker 20 jaar plezier van kunt hebben al noemden wij een voorzichtig gemiddelde van 15 jaar?

 

Zouden we de werkelijke kosten in rekening moeten brengen dan komt dus nog er bij:

  • energie: licht, warmte, lucht reiniging/bevochtiging kweekverblijven

  • energie: opfok ruimtes couveuses, UV licht, infra rood stralers en luchtbevochtiging

  • voeding: speciale vogelbabyvoeding, eivoer, krachtvoer, fruit, groente

  • overige verzorgingsmaterialen: enorme hoeveelheden tissue papier tbv de uitwerpselen verwerking en ontsmettingsmiddelen en ontwormingskuren.

  • de zorg voor de koppels die dusdanig moet zijn dat ze ook daadwerkelijk een ei leggen, uitbroeden en grootbrengen, totdat wij het over kunnen nemen.
     

 

Een Hobby Moet Leuk Blijven voor Iedereen.

We zijn absoluut geen bedrijf of anderszins commercieel, maar kunnen eenvoudigweg ook niet alle nieuw geboren jonge vogels vanwege gebrek aan ruimte zelf onderbrengen. Mede hierdoor is de uitbreiding van onze hobby met het tam maken van de vogels begonnen.

Zodra een tamme vogel een nieuw onderkomen heeft, wordt uw bijdrage weer geherinvesteerd in de overige vogels: voeding, bodembedekking, energiekosten etc etc. Zo proberen we de hobby een beetje betaalbaar te houden en laten we anderen delen in het plezier er van!


Bezorging

Het kan natuurlijk voor komen dat u echt geen mogelijkheid ziet de vogel bij ons op te halen. Dit mag het probleem niet zijn, vinden wij.

Voor een redelijke vergoeding kunnen wij de vogel desgewenst ook bij u thuis brengen. In overleg komen we daar meestal wel uit. U leest hier alles over op deze pagina.
 

Welke Vogels zijn er nu beschikbaar?

 

Prijs Verschillen

Ter illustratie heb ik eens een vergelijking gemaakt met prijzen die in de plaatselijke dierenwinkels worden gevraagd voor soorten waar ook wij mee kweken. Het is soms niet te geloven wat je ziet. 495,- euro voor een Bonte Boer of 200,- voor een valkparkiet!

Nu weet ik als geen ander hoeveel werk het is een jonge vogel op te voeden en te socialiseren tot huisdier, maar juist dat heb ik nog nooit iemand in die winkels zien doen. Waar betaal je dat dan voor? Je betaald gewoon de winstmarge plus de inkoopprijs van de winkelier, het verschil tussen wat hij aan de kweker betaalde en hij nu aan jou vraagt. Dat zou nog verdigbaar zijn, wanneer er extra werk met de vogel werd verricht, zoals het aanleren van vaardigheden en verdere socialisatie tot huisdier, maar het tegendeel is vaak de praktijk. De vogel wordt opgehaald bij de kweker en vervolgens in een kooi gezet waar dagelijks tientallen vreemde mensen langs lopen en vaak zelfs hun vingers door de tralies steken. De stress met alle gevolgen die de vogel heeft ondervonden krijgt u er gratis bij.

Of het zou het volproppen met pap moeten zijn om de zoveel uur, waarna de vogel weer in de kijkkooi aan zijn lot wordt overgelaten. Dat lot houdt o.a. in dat gillende kinderen er de hele dag omheen lopen en met vingers door de tralies de baby's lopen te pesten. Vreemd toch dat zo'n dier direct gaat happen naar de eerste de beste hand die bij hem in de buurt komt. Als hij dat niet doet heeft hij in elk geval een schrijnend gebrek aan aandacht en liefde wat zich later beslist zal uiten in wat dan weer 'ongewenst' gedrag wordt genoemd. Net kinderen dus!

U kunt het zich niet voorstellen die prijzen? Het zijn vaak de afgedankte vogels van bepaalde kwekers die in winkels terecht komen. De beste vogels houdt men zelf om verder mee te kweken of te ruilen met andere kwekers. Dan wordt het 'overschot' verkocht aan wat men noemt 'de handel'.

 

En dan sta je daar als argeloze consument met de gedachte, ik koop hem liever wat duurder in een goede dierenwinkel dan heb ik tenminste garantie. Een totale wassen neus dus, want men weet als verkoper vaak zelf niet eens waar de vogels precies vandaan komen, laat staan hoe het er daar aan toe ging m.b.t. hygiëne, verzorging en behandeling.

Terwijl het belangrijkste bij de aanschaf van een jonge vogel is de socialisatie en de gezondheid. Als je er vanuit gaat dat je het dier als kameraadje in huis wilt houden tenminste, anders kun je natuurlijk gerust bij een goede kweker terecht die niet aan socialisatie doet. Wat je in dergelijke dierenwinkels dus meer betaald is het personeel en de huur van het pand van 10.000 euro in de maand!

Ter vergelijking wij vragen voor een zelfstandige deskundig gesocialiseerde bonte boer waar we gemiddeld 8 weken intensief mee bezig zijn geweest in huis (waar de vogel uiteindelijk ook terecht zal komen) nog geen 350,- euro,327,- om precies te zijn. Denk dat we maar eens wat moeten gaan aanpassen.

 

 
U kunt nu ook via de WebShop verschillende nuttige artikelen
voor uw vogel direct bestellen.
 
 
 

ContactFaqs

©® tammevogels.nl 2020 | Disclaimer | Privacy Policy | VLC