Congo Grijze Roodstaart Papegaai
Psittacus erithacus

HOME | RESERVEREN | AANBOD | PRIJZEN

 

 Bijgewerkt t/m

Klik altijd even op F5 (keyboard) om de laatste versie van deze pagina te laden

 
 

Houd er a.u.b. rekening mee dat de tijd tussen reservering en uiteindelijke overdracht allereerst wordt bepaald door de status van de vogel op het moment dat u reserveert. Zie hiervoor de uitleg over onze werkwijze.

Houd bij het reserveren van deze soort rekening met een veel langere tijd tussen geboorte en uiteindelijke overdracht dan destijds tijdens hand opfok te doen gebruikelijk was. U leest hier meer over op deze en andere pagina's van deze website.

Het is in Nederland sinds 2013 bij de wet verboden om niet zelfstandige kromsnavel kuikens van de ouders te scheiden, laat staan te verkopen. Dit soort kuikens die elders worden aangeboden, betreft dus altijd illegale handel.

Onze vogels worden allereerst 100% door de ouders tot zelfstandigheid opgevoed. Pas daarna wordt gestart met het tot huisdier socialiseren indien een vogel de bestemming huisdier krijgt. Hierdoor krijgen ze o.a. de noodzakelijke soort eigen sociale vaardigheden mee. Dit heeft tot gevolg dat de kans op gedragsproblemen op latere leeftijd vele malen kleiner is dan bij hand gevoerde vogels. Dit is gebleken uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken en zien wij dagelijks in de praktijk.

 

 

Bent u reeds bekend en akkoord met onze werkwijze? Maak dan gebruik van onderstaande knop en ga direct naar de reserverings-aanvraag:


 

 
 

KLIK HIER VOOR VIDEO'S

 

 

De kleintjes leren zich happy te voelen in huis samen met
andere soorten tijdens het altijd intensieve socialisatie proces.

 

 

 
De jonge papegaaien komen tijdens het socialisatieproces bij ons in huis ook in aanraking met de kinderen. Kinderen moet geleerd worden hoe om te gaan met papegaaien. De vogels zijn op die manier al helemaal gewend aan kinderen en zien ze als 'vrienden', voordat ze ons huis verlaten.
 

 

 

 
Als jonge papegaai vraag je je natuurlijk af waarom die 'vogels met haar' toch zo'n vreemde zachte snavel hebben...Altijd interessant om dat allemaal uit te testen. Vast onderdeel van de dagelijkse socialisatie tot huisdier is intensief 'contact' tussen mens en dier, verbaal en fysiek....
 

 

 
Laat gerust je oogleden, wimpers en wenkbrouwen poetsen...dat is een teken van vriendschap onderling in de vogelwereld...en gaat met een preciesie die wij zelf maar nauwelijks kunnen toepassen.
 

 

 
Wat moet je als jonge grijze doen NA een zoen?
 

 

KLIK HIER VOOR VIDEO'S

 
 
 

Vraag direct meer info aan:

 
 

 

 


 
 
 
 
 

Kweek, Socialisatie, Verzorging, Wachttijden en meer...

 

Meer uitgebreide info vind u in onze leden afdeling.

Mocht u besluiten een vogel bij ons te reserveren dan krijgt u automatisch GRATIS levenslang toegang tot de VIP leden afdeling waarin een schat aan extra, voor anderen dus NIET toegankelijke, informatie beschikbaar is en door nieuwe updates ook steeds uitgebreid wordt.

Wilt u uw vogel gaan trainen of meer weten over het aanleren van vaardigheden en alles wat er verder komt kijken bij het op verantwoorde wijze houden van een papegaai of parkiet als huisdier dan kunnen we onze Papegaaienschool Online (of dvd) cursus van harte aanbevelen. D.m.v. o.a. ruim 47 uur video materiaal leert u alle aspecten van zowel het trainen als het onder optimale omstandigheden als huisdier houden van een papegaai of parkiet. Lees meer

 

De Congo Grijze Roodstaart papegaai Psittacus erithacus wordt bij ons met de uiterste zorg en deskundigheid grootgebracht tot geschikt huisdier.

'Geschikt', slaat hierbij niet alleen op wat wij mensen 'geschikt' vinden, maar evenzo wat geschikt is voor de vogel. Dat betekend dat het proces zolang duurt als nodig om de vogel 'happy' te laten zijn in een setting als huisdier. We werken niet met formules of vooraf vastgestelde duur van periodes, maar het uitgangspunt blijft altijd: 'tammer bestaat niet'. Heeft een individuele vogel meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie, nadat hij van voliere naar woonkamer is verhuisd bij ons, dan wordt die tijd ook gegevens voor zolang als nodig, totdat het dier de mensen en andere aanwezige huisdieren als vrienden ziet en daar overeenkomstig op reageert.

Onze Grijze Roodstaart baby's voelen zich dan ook beslist helemaal happy als huisdier op het moment dat ze ons verlaten. Dit is uiteraard duidelijk zichtbaar.

Voor wat betreft de Soldaten Ara en de Grijze Roodstaarten werken wij sinds 2013 samen met een bevriende kweker. Verandering van ongeving werkt soms gunstig uit op een koppel dat niet wil broeden. In elk geval trachten wij de optimale omstandigheden te vinden voor elk koppel. Dit kan soms betekenen dat verblijf geruild wordt, omdat elders meer ruimte of juist betere ruimte overeenkomstig met de ervaring van de vogels kan worden gerealiseerd. In elk geval worden betreffende jongen ALTIJD door ons gesocialiseerd, zodra het jongen met de bestemmeing huisdier betreft. Verplichte cites papieren worden dan ook afgegeven uit naam van degene waarbij de vogels zijn geboren. Zodoende kan zowel onze naam als die van de andere kweker op een document worden aangetroffen. Dit zegt dus niets over onze betrokkenheid bij de vogels, het kunnen zelfs onze vogels zijn die elders verblijven, maar in elk geval altijd door ons worden gemonitord en gesocialiseerd.

Houd er rekening mee dat sinds 2013 de socialisatie periode van alle jonge kromsnavels aanmerkelijk is verlengd. Afhankelijk van de levensfase waarin een vogel verkeerd op het moment dat u hem reserveert, zal de socialisatieperiode altijd langer duren dan voorheen het geval was toen vogels deels met de hand konden worden grootgebracht. Het scheiden van niet zelfstandige jongen van de ouders is bij de wet verboden sinds 2013. Ruim voor die tijd hanteerden wij al andere methodes om de vogels geschikt te krijgen om succesvol als huisdier gehouden te kunnen worden. Het is al geruime tijd terug door meerdere wetenschappelijke onderzoeken komen vast te staan dat papegaaien die geheel door de ouders worden opgevoed tot zelfstandigheid in de ruimste zin van het woord op latere leeftijd geen gedragsproblemen ontwikkelen, omdat ze belangrijke vaardigheden en zelfverzekerdheid meekrijgen van de ouder vogels. Dit betekend dat geheel met de hand grootgebrachte vogels, zeker indien dit niet (voldoende) deskundig gebeurt meestal wel gedragsproblemen ontwikkelen als volwassen vogel.

Om papegaaien onder de huidige wetgeving op legale wijze net zo tam en dus deskundig gesocialiseerd aan u te kunnen overdragen als dat bij een 'met de hand grootgebracht' kuiken het geval lijkt te zijn, zullen de vogels dus veel langer bij ons moeten verblijven teneinde het door ons gegarandeerde gewenste resultaat te bereiken. Wachttijden kunnen voorkomen van een tot twee jaar, wat opzichzelf nog niet half zolang is als de tijd die het gemiddeld kost om een koppel grijze roodstaarten aan het boreden te krijgen. Een kweker die zoals wij koppels samenstelt vanuit jonge vogels zal minimaal 5 jaar moeten 'wachten',totdat er 1 ei wordt gelegd dat ook nog bevrucht is, wordt uitgebroed en vervolgens zonder complicaties door de ouders wordt grootgebracht. Dit wachten houd dan iets anders in dan het online volgen van de status van een vogel, namelijk 24/7 365 dagen per jaar de best mogelijk zorg verlenen aan elk koppel. Dit gaat van voeding, klimaatbeheersing, overige verzorging tot periodiek dierenarts bezoek. Zie de lengte van een tussenliggende periode van reservering tot overdracht dus altijd in het juiste perspectief. Dat scheelt scheve gezichten achteraf.

Een (deels) met de hand grootgebracht kuiken dat niet gesocialiseerd is door ouder- en of plaatsvervangende vogels lijkt zich 'zeer tam' te gedragen. De leek verward echter dit gedrag met het gedrag van een zelfstandige wel deskundig tot huisdier gesocialiseerde vogel, omdat jonge papegaaien zich uit zelfbescherming altijd afhankelijk opstellen. De problemen zullen gegarandeerd volgen, zodra de vogel volwassen wordt en eigen keuzes gaat maken. U kent de omschrijving van vogels die via advertentie websites gedumpt worden 'wil alleen bij mannen/vrouwen', 'moet eerst aan je wennen',  'praat alleen als je uit de buurt bent', 'houd niet van.....', 'wij hebben er geen tijd 'meer voor', 'wegens allergie' (u schaft een huisdier aan voor de komende 80 jaar en weet niet of u allergisch ervoor bent?)...enz enz

Na bijna 20 jaar socialiseren van verschillende soorten, waaronder de grijze roodstaarten weten wij exact wat de aangeboren karakter eigenschappen zijn per soort en hoe men daar tijdens socialisatie mee moet werken om eventueel nadelige ontwikkeling daarvan te voorkomen. Heeft een soort bijvoorbeeld meer aanleg om 'eenkennig' te zijn dan de andere, dan zal de vogel tijdens het socialisatieproces door ons zodanig getraind worden dat deze aangeboren eigenschap zich niet ten nadele van het houden als huisdier ontwikkeld. In het leden gedeelte leert u weer alles over hoe u daar later zelf per soort al dan niet rekening mee kunt houden in de dagelijkse omgang met de vogel.

 

 

 

 

Met de aanleg voor specifiek roodstaart eigen 'eenkennig gedrag' wordt van begin af aan deskundig omgegaan, zodat dit zich niet kan ontwikkelen. vele van deze grijze roodstaart papegaaien gingen reeds voor en zijn fascinerende goed gesocialiseerde huisdieren.

De beslissing voor een grijze roodstaart papegaai neem je niet zomaar. Lees er alles over in de leden afdeling.

Ook is het bij tijdige reservering mogelijk de vogel op te voeden om samen te houden met een soortgenoot in de voliere. Laat dit ons echter wel z.s.m. weten.

 

Klik hier om uw Congo Grijze Roodstaart papegaai baby te reserveren

 

Het komt nog al eens voor dat pas later blijkt dat er meer eitjes zijn gelegd en uitkomen dan eerder zichtbaar was. Gedurende de hele broedperiode laten we al onze vogels namelijk zoveel mogelijk met rust en kijken dus slechts af en toe naar de stand van zaken. Daardoor blijft het aantal beschikbare vogels dan gelijk nadat er een gereserveerd is of komen er meer beschikbaar, terwijl eerder minder beschikbare vogels werden vermeld.

Foto's en video's van gereserveerde vogels vind u in het VIP leden gedeelte, waarvan u automatisch gratis lid bent na reservering.
 

Papieren

Bij alle vogels boven de 550,- ontvangt elke nieuwe eigenaar
van ons de offici?e certificaten voor gezondheid en geslacht.
Dit betekend dus dat al deze vogels extra tests ondergaan,
voordat ze ons verlaten. Verder worden alle koppels jaarlijks getest.
Uiteraard ontvangt u bij elke grijze roodstaart papegaai de verplichte cites papieren.
Dit houd in dat u een door legale kweek en socialisatie verkregen vogel in bezit krijgt

en dit ten alle tijden zal kunnen aantonen, mocht daarom gevraagd worden.
 

Prijzen

De prijs verschilt per seizoen, maar is doorgaans rond de 900,- Dit bedrag wordt meestal in 2 delen van 50% voldaan. De helft bij reservering van de vogel en de andere helft wanneer u de vogel komt ophalen (of wij hem bezorgen, zo u wilt). Lees meer over onze prijzen ...

 

Wanneer ophalen?

De broedtijd duurt ongeveer 30 dagen, dus zo kun je bij benadering uitrekenen wanneer ze geboren zullen worden. Dan nog eens tussen 8 en 10 weken bij de ouders eer dat de vogels leren zelf voldoende voeding tot zich te nemen. Daarna zolang als noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de jongen in alle opzichten volledig zelfstandig zijn, blijven ze bij de ouders. Voordat ze door ons worden gesocialiseerd tot huisdier moet er een periode zijn aangebroken waarin de jongen niet alleen zelfstandig voldoende kunnen eten en drinken, maar ook de juist zo belangrijke specifieke vogel eigen sociale vaardigheden van hun ouders en onderling hebben meegekregen. Juist dit zorgt ervoor dat ze op leeftijd, zoals meermaals wetenschappelijk is aangetoond, vrijwel geen gedragsproblemen ontwikkelen die voortkomen uit een soort identiteitscrisis. Sinds het verbod op hand opfok per 2013 zijn we intensief bezig met andere methodes te ontwikkelen en uit te voeren waarbij uiteindelijk minstens dezelfde mate van tam zijn wordt bereikt, maar ook een beter zelfvertrouwen bij de vogel wordt ontwikkeld dan voorheen het geval was door hand opfok.

Wanneer de periode tussen reservering en overdracht voor jou aan bepaalde tijdslimieten vast moet zitten, moet je je afvragen of je de vogel wel bij ons wilt reserveren. Leeftijd is bij ons namelijk geen criterium dat bepalend is voor het moment van overdracht. Voldoen aan onze slogan 'tammer bestaat niet' is dat wel.
Sowieso is een rijze roodstaart pas met een jaar of 5 echt volwassen en broedrijp. De aan u overgedragen  vogel zal dus in alle gevallen gezien de levensverwachting die rond de 65 t/m  85 jaar ligt een zeer jonge kleuter zijn die nog een hele weg te gaan heeft en waarvan u als jonge vogel met het daarbij behorende soms zelfs aandoenlijke gedrag heel lang kunt genieten, voordat deze volwassen is. Volwassen papegaaien gedragen zich anders, maar zeker niet minder 'leuk' als jonge vogels.

Gemiddeld kun je binnen het kader van onze geperfectioneerde werkwijze vanaf geboorte tot klaar voor vertrek om naar de nieuwe eigenaar te gaan momenteel erg moeilijk een tijdsbestek vooraf vastleggen, omdat je niet vooraf kunt bepalen hoe elke individuele vogel precies gaat reageren op de verandering van voliere naar woonkamer en de daarop volgende socialisatie met mensen. Dit kan dus langer of korter duren, omdat we ons volledig richten op de individuele ontwikkeling van elke jonge vogel.

Zodra de vogel de juiste kenmerken vertoond, waaruit we kunnen afleiden dat het tijd is om naar de nieuwe en definitieve verzorgers te gaan, binnen maximaal 10 dagen, maken we een afspraak met degene die hem gereserveerd heeft. Op deze manier bereiken we al ruim 18 jaar de beste resultaten en zijn ook deze vogels van ons tot ver in het buitenland bekend om hun sterke vriendschappelijke houding t.o.v. de mensen en zelfs andere huisdieren.
Je leest hierover alle details in onze voorwaarden.
 

 
 

KLIK HIER OM UW GRIJZEROODSTAART TE RESERVEREN

 
 
 
 

KLIK HIER VOOR VIDEO'S

 

Even eruit om te ringen en te controleren, dan snel weer terug naar papa gaai en mama gaai:

 

 

 

Klik hier om uw Congo Grijze Roodstaart papegaai baby te reserveren

 
De zelfde 'procedure' hebben we gevolgt met Okki onze Geelwang Amazone en 2 Pyrrhura's om deze aan elkaar te laten wennen. Het uiteindelijke doel was om ze zodanig met elkaar vertrouwd te laten geraken dat ze gezamelijk in 1 kooi kunnen verblijven.

Let even op het 'happen'. Dit is absoluut geen bijten, maar contact zoeken. Een papegaai heeft geen handen om je vast te pakken. Op 1 poot staan, maakt je als prooidier instabiel en kwetsbaar dus gebruiken ze voor bijna alles hun snavel. Het eerst wat een papegaai doet als hij met je in contact wil komen is jou 'pakken' met de snavel. Dit gaat echter heel behoedzaam, zeker zolang jij dit weet en rustig blijft.

Dit is na flink wat actie van onze kant uitstekend gelukt.

Het is overigens niet altijd zo dat ze speciale 'trainingen' moet toepassen om kromsnavels aan elkaarte laten wennen. Het kan ook vanzelf gaan als het gewoon 'klikt'. In dit geval echter hadden we te maken met een Kaketoe die erg agressief was tegen elke andere vogel in de buurt omdat hij ons (mensen) als 'soortgenoot' heeft leren zien en de rest is concurrentie.

Door bijvoorbeeld een Grijze Roodstaart langer bij de ouders te laten, voorkom je o.a. dit soort gedrag. Ze leren dan met soortgenoten omgaan en woden zelfverzekerder, ook uit zich dat op latere leeftijd.

In het leden gedeelte van deze website vind je alles over de Grijze Roodstaart wat maar belangrijk is om te weten, wanneer je hem als huisdier wilt houden.

 
De invloed van de kweekmethode op het gedrag van de grijze roodstaart is een onderschatte kwestie. Je leest er alles over in de Leden Afdeling.
Lees Meer over de Grijze Roodstaart
 
Lees meer specifiek over papegaaien voeding.
 
 

 

 
 
Alex de Grijze Roodstaart
 

Door de wetenschappelijke onderzoeken van Irene Pepperberg is de laatste jaren overduidelijk aangetoond dat met name de Grijze Roodstaart een intelligentie niveau heeft vergelijkbaar met een kind van 4 - 5 jaar. Helaas is Alex in 2007 overleden, maar heeft een schat aan zeer waardevolle informatie achtergelaten. Bekijk de offici?e website en ontdek wie uw papegaai werkelijk is. Of ontdek een schat aan zeer waardevolle informatie om u voor te bereiden op een eventueel aanschaf van deze unieke vogel.

Wist u dat de grijze roodstaart het enige dier is met een spraakvermogen? Zelfs een gorilla mist bepaalde delen in de hersenen die wel bij deze vogel aanwezig zijn. In tegenstelling tot wat lange tijd wereldwijd werd aangenomen, blijkt de grijze roodstaart papegaai niet zo maar een 'naprater' te zijn, maar een ontwikkeld dier met complexe gevoelens, emoties en het vermogen daarover d.m.v. taal te communiceren.

Ook kunt u hier de nieuwsbrief m.b.t. het overlijden van Alex downloaden. Er staat waardevolle informatie in over de nalatenschap.

In het leden gedeelte vind u meer info omtrent de grijze roodstaart pagegaai en ook de foto en/of video updates als u er een gereserveerd heeft.

Voor meer algemene info is ook op wikipedia e.e.a. te vinden over de grijze roodstaart papegaai.

 
 
 

KLIK HIER VOOR VIDEO'S

 
De invloed van de kweekmethode op het gedrag van de grijze roodstaart is een onderschatte kwestie. Je leest er alles over in de Leden Afdeling. Lees Meer over de Grijze Roodstaart
 
Lees meer specifiek over papegaaien voeding.
 

 

Klik hier om uw Congo Grijze Roodstaart papegaai baby te reserveren

 
 
 

 

 

 

 

Welke Vogel Past bij Jou?

 
Wilt u echt een zeer uitgebreid advies en alles te weten komen over deze soort en vele andere kromsnavels?

Dan is het e-boek 'Kromsnavel Geheimen Onthuld' een echte aanrader. Naast een nauwkeurig aankoop advies vind tu allerlei tips uit de praktijk, zodat u zelf als expert precies weet waar u tijdens de aanschaf op moet letten.

Heeft u al een kromsnavel in huis en bent u op zoek naar de fijne kneepjes van de verzorging van zo'n tamme vogel dan is deze gids zeker een verhelderende ontdekking.

Tijdelijk ontvangt u bij inschrijving een GRATIS DVD met talloze tips en adviezen, rechtstreeks uit de praktijk!
Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan

 

 

 

ContactFaqs

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy